Wykonuję tłumaczenia w następujących konfiguracjach językowych:

 

Tłumaczenia poświadczone (tzw. „przysięgłe”): FR <---> PL

Tłumaczenia zwykłe prawnicze: FR <---> PL // EN -> FR // EN -> PL

Tłumaczenia zwykłe (nieprawnicze): FR <---> PL

Tłumaczenia ustne (akty notarialne i rozprawy sądowe): FR <---> PL

 

 

 

 

 

 

AGNIESZKA PIETRASIEWICZ

Tłumacz przysięgły języka francuskiego

 

 

AGNIESZKA PIETRASIEWICZ

Tłumacz przysięgły języka francuskiego

 

 

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych i biznesowych.

 

Z przyjemnością podejmę się jednak wykonania tłumaczeń z innych dziedzin niż prawo jak również z innych nośników niż papier (nagrania audio, filmy itp.).

 

 

W zakres wykonywanych przez mnie tłumaczeń prawniczych wchodzą w szczególności:

 

• umowy spółki, statuty, akty założycielskie, odpisy KRS, odpisy K-BIS, protokoły ze zgromadzeń, uchwały, pełnomocnictwa

• odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu, dyplomy, pozwy, nakazy zapłaty, wyroki i postanowienia sądu

• umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, spadki, testamenty

• umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, dokumenty ZUS, KRUS itp.

• akty notarialne (umowy, wzory podpisów, pełnomocnictwa)

• sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), sprawozdania zarządu z działalności

• dokumenty biznesowe takie jak memoranda, porozumienia, notatki ze spotkań, listy intencyjne, „term sheet”, itp.

 

 

 

 

 Telefon: +48 501 024 144 

agnes.pietrasiewicz@gmail.com